Leányvállalati körben végbemenő vállalati egyesülési folyamat lezárása

A PannErgy Nyrt. 2019. május 6-i rendkívüli tájékoztatásával összhangban, a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt., mint tulajdonos döntése és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága vonatkozó végzései szerint a PannErgy Koncessziós Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-09-294050) a Ptk. 3:44.§ (1) bekezdése és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Át.) 2.§. (1) bekezdése alapján, egyesült az Arrabona Geotermia Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-09-996469).

Az egyesülés módja a Ptk. 3:44.§ (1) bekezdése szerinti beolvadás, amely során a PannErgy Koncessziós Kft., mint beolvadó társaság beolvadt az átvevő Arrabona Geotermia Kft-be. A beolvadással a PannErgy Koncessziós Kft. megszűnt oly módon, hogy általános jogutódja az átvevő Arrabona Geotermia Kft., amely a beolvadást követően 2019. június 30-i hatálybalépési dátummal Arrabona Koncessziós Kft. néven folytatja az eddigi tevékenysége mellett a jogelőd koncessziós szerződésben vállalt tevékenységét is.

Az átalakuláshoz kapcsolódó hatósági engedélyezési folyamatok 2019. július 17-én lezárultak.

↓