A PannErgy Koncessziós Kft. beolvad az Arrabona Geotermia Kft-be.

A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalatának, a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt-nek az Igazgatósága vállalati egyesülésről döntött leányvállalatai körében.

A PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-046521), mint tulajdonos részéről döntés született – az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a koncessziós jogok jogutódlással történő átszállására vonatkozó előzetes jóváhagyása mellett – arra vonatkozóan, hogy a PannErgy Koncessziós Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám 01-09-294050) a Ptk. 3:44.§ (1) bekezdése és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján egyesüljön az Arrabona Geotermia Kft-vel (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-09-996469).

Az egyesülés módja a Ptk. 3:44.§ (1) bekezdése szerinti beolvadás, amely során a PannErgy Koncessziós Kft., mint beolvadó társaság beolvad az átvevő Arrabona Geotermia Kft-be.

A beolvadással a PannErgy Koncessziós Kft. megszűnik oly módon, hogy általános jogutódja az átvevő Arrabona Geotermia Kft. lesz, amely a beolvadást követően Arrabona Koncessziós Kft. néven fogja folytatni az eddigi tevékenysége mellett a jogelőd koncessziós szerződésben vállalt tevékenységét is.

↓